top of page
 • Artikel 1: voorwerp

 • Deze AV of Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen wettelijk het gebruik van de diensten van de Camping Tourony-site (hierna "de site" genoemd).

 • Het contract tussen het bedrijf Camping Tourony, de gebruiker, vormt de toegang tot de site en moet worden voorafgegaan door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Toegang tot dit platform betekent acceptatie van deze AV.

 • Artikel 2: Juridische mededelingen

 • De site wordt bewerkt en gehost door het bedrijf WIX waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op WIX - WIX.com LTD - 40 Namal Tel Aviv 6350671 ISRAEL.

 • Artikel 3: Toegang tot de site

 • De site biedt gratis toegang tot de volgende service:

 • ontdekking van de diensten aangeboden door Camping Tourony als onderdeel van zijn activiteit

 • De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor toegang tot de diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

 • Om onderhouds- of andere redenen kan de toegang tot de site worden onderbroken of opgeschort door de uitgever zonder kennisgeving of rechtvaardiging.

 • Artikel 4: Gegevensverzameling

 • Er is geen informatieverzameling vereist om toegang te krijgen tot de site.

 • Bij het verzenden van een e-mail via a  formulier is het verzamelen van informatie noodzakelijk en verplicht. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, wordt het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie uitgevoerd met respect voor het privéleven.

 • Volgens de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, artikelen 39 en 40, heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens. De uitoefening van dit recht gebeurt door: eenvoudig telefoontje naar Camping Tourony.

 

 • Artikel 5: Intellectuele eigendom

 • De merken, logo's evenals de inhoud van de site (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht.

 • Voor het reproduceren en kopiëren van inhoud door de gebruiker is voorafgaande toestemming van de site vereist. In dit geval is elk gebruik voor commerciële doeleinden of voor reclamedoeleinden verboden.

 • Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • Hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht, behoudt de site zich het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen.

 • De informatie die op de site wordt gepubliceerd, is louter informatief en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen die na publicatie verschijnen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de informatie die op het platform wordt gecommuniceerd.

 • De site wijst alle verantwoordelijkheid af voor virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot deze site.

 • De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij.

 • De totale garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens wordt niet gegarandeerd door de site. De site verbindt zich er echter toe om alle methoden die nodig zijn om dit zo goed mogelijk te implementeren.

 • Artikel 7: Hypertekstlinks

 • De site kan bestaan uit hyperlinks. Door hierop te klikken verlaat de Gebruiker het platform. Deze laatste heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van webpagina's met betrekking tot deze links.

 • Artikel 8: Cookies

 • Tijdens bezoeken aan de site kan de automatische installatie van een cookie op de browsersoftware van de Gebruiker plaatsvinden.

 • Cookies komen overeen met kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn nodig om de toegankelijkheid en navigatie op de site te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

 • De informatie in cookies wordt gebruikt om de browseprestaties op de site te verbeteren.

 • Door op de site te browsen, accepteert de Gebruiker cookies. Ze kunnen worden gedeactiveerd via de banner die automatisch wordt geopend zodra de site wordt bezocht, of via de parameters van de browsersoftware van de bezoeker.

 • Artikel 9: Publicatie door de Gebruiker

 • Er is geen gebruikerspublicatie mogelijk op de site, alleen toegang tot een contactformulier.

 • Artikel 10: Duur van het contract

 • Dit contract is geldig voor onbepaalde tijd. De start van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract met de gebruiker.

 • Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 • Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. Het ontbreken van een minnelijke oplossing van geschillen tussen de partijen impliceert een beroep op de bevoegde Franse rechtbanken om het geschil te beslechten.

bottom of page