top of page

Juridische kennisgeving

  • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam: Camping Tourony

  • Adres van het hoofdkantoor van het bedrijf: 105 rue de Poul Palud 22730 Trégastel

  • Namen van de bestuurders van het bedrijf: mevrouw Maryse MORVAN

  • Telefoonnummer bedrijf, e-mailadres: 02 96 23 86 61  contact@camping-tourony.com

  • Registratienummer in het handels- en bedrijvenregister  of andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit: 84948693100017

  • Intracommunautair btw-nummer: 81017993700026

  • Rechtsvorm van de vennootschap:

  • Bedrag van het aandelenkapitaal:

  • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van deze site: WIX - WIX.com LTD - 40 Namal Tel Aviv 6350671 ISRAEL - link voor telefonisch verzoek: https://support.wix.com / nl / artikel / contact-duurzaamheid-t% C3% A9l% C3% A9phonique-de-wix

 

 

AUTEURSRECHTEN

De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, video's, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle werken die op de site zijn geïntegreerd, zijn eigendom van Camping Tourony of van derden die Camping Tourony toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. De logo's, iconen en grafische chips die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en de artikelen L.511.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen. Reproducties, op papier of computer, van genoemde site en van de daarin gereproduceerde werken zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van elk gebruik voor reclame- en / of commerciële doeleinden en / of voor informatie en / of dat ze voldoen met de bepalingen van artikel L.122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen, elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook en op welke drager dan ook, van de hele of een deel van de site, van alle of een deel van de verschillende werken waaruit deze bestaat. , zonder het verkrijgen van de voorafgaande toestemming van Camping Tourony is ten strengste verboden en vormt een misdrijf van vervalsing en kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures en de betaling van schadevergoeding.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . U heeft als cliënt altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page